Aktivnosti prema mjestu

Dajem listu čestih mjesta na koje roditelji vode svoju djecu jer vjerujem da se s načelima senzorne integracije treba živjeti stalno, svaki dan – cijeli dan. Stoga vam dajem ideje kako da ta svakodnevna zabava bude ujedno i senzorna. Naravno, te aktivnosti morate prilagoditi Vašem djetetu, njegovoj dobi i mogućnostima. Ponekad je dobro isprobati nove aktivnosti, samo da vidimo kako dijete reagira na njih i na male promjene od uobičajenog rasporeda. Ne trebate prisiljavati Vaše dijete na te nove aktvnosti ako vidite da ih nisu dobro prihvatili. Radije te aktivnosti postepeno uvodite; polako i dajte djetetu vremena da se prilagodi, da istraži sve oko sebe sam i na sebi svojstven način. Moguće je da će i tada isto dobiti tu aktivnost. Također koju aktivnost izaberete, ovisit će i o tome koje podražaje Vaše dijete treba taj čas. Stoga je potrebno uvijek promatrati senzorne potrebe Vašeg djeteta.

  • Kod kuće
  • Na cesti
  • Na putu u školu ili vrtić
  • U javnom prijevozu
  • U trgovačkom centru
  • U parku
  • U gostima

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s